Dorota Buchwald dyrektorem Instytutu Teatralnego

29-10-2013

1 stycznia 2014 r. stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie na 5-letnią kadencję obejmie Dorota Buchwald. Decyzję o jej powołaniu podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Kandydatura Doroty Buchwald została wyłoniona w konkursie, który został rozstrzygnięty 28 października br.

Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego wyłoniła powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisja Konkursowa w składzie:

Pierwsze posiedzenie Komisji , na której dokonano oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń, odbyło się 7 października br. Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne, określone w ogłoszeniu konkursu. W związku z tym do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano: Dorotę Buchwald, Romana Pawłowskiego, Mirosława Rzońcę i Adama Srokę.

Dorota Buchwald należy do grona inicjatorów powołania Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Pracuje w nim od momentu jego powstania, kierując działem Dokumentacji Teatru. Zastąpi na stanowisku Macieja Nowaka, którego kadencja kończy się 31 grudnia br.powrót