Dorota Janiszewska-Jakubiak pokieruje Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

05-01-2018

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński i dyrektor Dorota Janiszewska-Jakubiakfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński i dyrektor Dorota Janiszewska-Jakubiakfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister Piotr Gliński i dyrektor Dorota Janiszewska-Jakubiakfot. Danuta Matloch

 

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał Dorotę Janiszewską-Jakubiak na stanowisko p.o dyrektora nowo powstałego Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą. Dotychczas Dorota Janiszewska-Jakubiak pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Uroczystość wręczenia powołania odbyła się 5 stycznia br.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą powstał jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut realizować będzie projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym.

Cele strategiczne Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą:

•         Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pozostającym poza granicami kraju dziedzictwie kulturowym Rzeczpospolitej; promowanie i prowadzenie badań nad dziedzictwem kulturowym wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej.

•         Zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą, jako świadectwa dziejów Rzeczypospolitej i elementu kształtującego tożsamość narodową, istotnego dla Polonii i Polaków za granicą, budującego poczucie dumy i więzi z Ojczyzną.

•         Typowanie, a następnie prowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, których celem będzie zachowanie szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa pozostającego obecnie poza granicami kraju; zrewitalizowane obiekty, będące niegdyś ważnymi nośnikami kultury europejskiej, staną się wizytówką Rzeczpospolitej Polskiej.

•         Budowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów

•         Pomoc instytucjom emigracyjnym i organizacjom polonijnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego (archiwa, muzea, biblioteki).

•         Kształcenie świadomości społecznej współczesnych obywateli Polski i polskich społeczności za granicą, w zakresie zachowania i znaczenia polskiej spuścizny kulturowej poza krajem. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez projekty edukacyjne i wolontariat rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie (np. porządkowanie cmentarzy cywilnych i miejsc pamięci poza krajem).

•         Współpraca z departamentem nadzorującym Instytut  (Departament Dziedzictwa Kulturowego za granica i Strat Wojennych MKiDN) w zakresie tworzenia i aktualizowania strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

•         Współpraca z departamentem nadzorującym Instytut w zakresie realizacji zadań wynikających z wykonywania umów międzynarodowych oraz innych umów i porozumień, których stroną jest MKiDN.powrót