Dr Sławomir Dębski dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

30-09-2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dr Sławomirowi Dębskiemu akt powołania na funkcję pierwszego dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Uroczystość odbyła się 30 września br. w siedzibie resortu.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz członkowie Rady i Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz członkowie Rady i Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

W skład Rady Centrum - organu doradczego dyrektora – powołany został profesor Adam Daniel Rotfeld- współprzewodniczący polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Będzie jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Centrum, odpowiedzialnej za kształtowanie współpracy z powstającym równolegle w Moskwie rosyjskim Centrum Dialogu i Porozumienia.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręcza dr Sławomirowi Dębskiemu akt powołania na funkcję  dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręcza dr Sławomirowi Dębskiemu akt powołania na funkcję dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Skład Rady Centrum oraz Międzynarodowej Rady Centrum:

·         Jerzy Bahr- b. ambasador RP w Moskwie, członek polsko-rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych

·         dr Andrzej Grajewski - współprzewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, członek Grupy do Spraw Trudnych

·         dr Adolf Juzwenko - dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

·         Jacek Miler - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

·         prof. Jerzy Pomianowski - redaktor naczelny kwartalnika „Nowaja Polsza”, członek Grupy do Spraw Trudnych

·         prof. Władysław Stępniak - Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, członek Grupy do Spraw Trudnych

W skład Międzynarodowej Rady Centrum zostali powołani:

·         dr hab. Jarosław Bratkiewicz- Dyrektor Polityczny MSZ

·         dr Łukasz Kamiński - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

·         dr Andrzej Kunert - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, członek Grupy do spraw Trudnych

·         prof. Daria Nałęcz - członek Grupy do Spraw Trudnych

·         prof. Włodzimierz Marciniak- członek Grupy do Spraw Trudnych

Skład Międzynarodowej Rady Centrum zostanie uzupełniony o członków rosyjskich po utworzeniu Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia - rosyjskiego odpowiednika CPRDiP.

Dr Sławomir Dębski został wyłoniony na dyrektora Centrum w konkursie ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest historykiem związanym z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz politologiem. W latach 2007 – 2010 był dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Od lipca 2010 r. do kwietnia 2011 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie projektu Ustawy o Centrum.  Od kwietnia 2011 r. był Pełnomocnikiem do spraw Organizacji Centrum.

Dr Sławomir Dębski był redaktorem naczelnym rosyjskojęzycznego kwartalnika „Jewropa” oraz dwumiesięcznika „Polski Przegląd Dyplomatyczny.  Jest autorem wielu książek, publikacji naukowych oraz edycji źródeł do historii dyplomacji. Jest autorem cenionej monografii „Między Berlinem i Moskwą. Stosunki Niemiecko-Sowieckie 1939 – 1941”, uhonorowanej nagrodami „Klio” oraz „Przeglądu Wschodniego”.                powrót