Działania na rzecz ochrony Miejsca Pamięci Muzeum Auschwitz- Birkenau

18-04-2014

Dobiega końca proces budowania Funduszu Wieczystego, który służy finansowaniu prac konserwatorskich oraz zachowania wszystkich autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Fundusz powstał z inicjatywy m.in. Władysława Bartoszewskiego. Tegoroczna dotacja polskiego rządu w wysokości 15 mln zł zostanie przekazana do końca kwietnia.

Państwo polskie jest na drugim miejscu listy darczyńców, dotacja zadeklarowana w 2011 r. pokrywa 60% planowanej kwoty i stanowi 26 milionów zł. Największą subwencję przekazała jak dotąd Republika Federalna Niemiec 47,1 mln € (z zadeklarowanych 60 mln). Na kolejnych miejscach listy znalazły się: Austria- 4 mln €, Wielka Brytania 2,3 mln € i Francja 2 mln €.

Działalność i inwestycje w Miejscu Pamięci Muzeum Auschwitz- Birkenau są corocznie wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 ze środków budżetowych przekazano 18,6 mln zł na działalność Muzeum, wydatki bieżące, majątkowe i celowe.

Dodatkowo na realizację dwóch projektów inwestycyjnych dotyczących prac konserwatorskich i budowlanych bloków oraz baraków, w latach 2009- 2014 przeznaczono 18,4 mln zł ze środków unijnych w ramach XI Priorytetu POIiŚ, którego MKiDN jest operatorem.

Celem powołanej w 2009 r. Fundacji Auschwitz Birkenau jest stworzenie Funduszu Wieczystego służącego finansowaniu prac konserwatorskich i zachowania wszystkich autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Docelowo Fundusz powinien wynosić 120 mln euro, a dzięki corocznym odsetkom od tej kwoty, czyli ok. 4-5 mln euro, możliwa będzie realizacja opracowanego przez specjalistów Globalnego Planu Konserwacji, czyli pełnego, wieloletniego programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz. Fundusz powstaje przede wszystkim dzięki pomocy państw z całego świata, ale także dzięki zaangażowaniu wielu firm i osób prywatnych.

Niezależnie od tego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podjął decyzję o wykupieniu terenu po byłym dworcu PKS. Na tę część terenu, znajdującą się poza obszarem Muzeum, zostanie przeniesiona wszelka działalność gospodarcza, tam też zlokalizowane będzie centrum obsługi zwiedzających.

Deklaracje od Największych Darczyńców Funduszu Wieczystego

•             Republika Federalna Niemiec – 60 mln €

•             USA- 11,3 mln €

•             Rzeczpospolita Polska – 10 mln €

•             Republika Austrii – 4-6 mln €

•             Republika Francuska – 5 mln €

•             Wielka Brytania – 2,1 mln £

•             Konfederacja Szwajcarska – 1 mln €

•             Państwo Izrael – 1 mln $

•             Federacja Rosyjska – 1 mln $powrót