e-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

05-04-2013

Już ponad 4,5 tys. pism i wniosków wpłynęło od początku 2013 r. drogą elektroniczną do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W całym roku ubiegłym takich dokumentów było 14,6 tys. Interesanci coraz chętniej korzystają z tego rozwiązania, wykorzystując możliwości Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Spersonalizowane konto, wniosek wypełniany i składany elektronicznie, monitoring procesu załatwiania formalności, stała wymiana korespondencji z urzędnikiem prowadzącym sprawę -to  najważniejsze zalety e-ministerstwa. Za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta można wnioskować o dofinansowanie w ramach programów, których operatorem jest MKiDN: Programów Ministra, Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA +.

Rosnącą aktywność interesantów potwierdzają dane: w roku 2009 pism przesłanych drogą elektroniczną było  4,4 tys. , czyli mniej niż przez trzy pierwsze miesiące roku 2013. Liczba ta systematycznie rośnie (2010 r.- 5, 2 tys., 2011 r.- 10,6 tys., 2012 r. – 14,6 tys.). Od początku wprowadzenia zmian dokumentów tych było łącznie 39,4 tys. 

Warto podkreślić, że przy rosnącej liczbie składanych elektronicznie wniosków maleje ilość błędów formalnych popełnianych w trakcie ich wypełniania. W 2007 r. pojawiały się one w co piątym dokumencie, w 2012 roku problem dotyczył niespełna 10%.

Wykorzystanie ESP umożliwiło bezpieczną wymianę dokumentów, skrócenie czasu podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu oraz szybsze i bardziej szczegółowe prezentowanie wyników naborów. Informacje publikowane są na stronie internetowej MKiDN za pomocą dynamicznych list generowanych automatycznie z systemu System Zarządzania Programami  SZPON.

Lista spraw załatwianych przez Internet systematycznie się wydłuża. Od 2013. r. można w ten sposób  składać wnioski o przyznanie stypendium z Budżetu Państwa. Zmiany obejmą również instytucje zewnętrzne, nadzorowane przez resort kultury – w kwietniu br. zostanie uruchomiony system do planowania i rozliczania budżetu jednostek podległych. Już teraz za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów ich pracownicy wypełniają ankiety BHP.

Nowoczesne technologie wykorzystywane przez urzędników

Na co dzień pracownicy MKiDN obsługują elektroniczny system obiegu dokumentów Proton, zintegrowany z systemem Kadrowym Cogisoft ,systemem finansowym ENOVA, ESP oraz ePUAP.  Automatycznie prowadzone są rejestry umów, spraw sądowych, wniosków EOG oraz całej dokumentacji.

Dokumenty, które wysyłane są jedynie drogą elektroniczną to m.in. wnioski i formularze dotyczące spraw kadrowych : wnioski szkoleniowe i urlopowe, polecenia wykonania zadań poza normalnymi godzinami pracy oraz wnioski o udzielenie czasu wolnego (odbiór godzin). Przez Proton przesyłane są również wnioski o uruchomienie środków publicznych, formularze zamiaru zawarcia umowy, zlecenia zamieszczenia informacji publicznej. Komunikację wewnętrzną  ułatwia natomiast komunikator Spark.

Wykorzystanie wszystkich tych systemów pozwala na wyeliminowanie tradycyjnych, papierowych form dokumentów oraz  usprawnia wewnętrzny przepływ informacji.powrót