Edukacja dla kultury – o zmianie priorytetów w kontekście rozwoju społeczeństw

02-04-2011

Międzynarodowa konferencja, która odbędzie się w Warszawie inicjuje dyskusję na temat ochrony zabytków w nowoczesnym świecie. O tym jak zmieniają się priorytety instytucji ochrony dziedzictwa materialnego w kontekście zmian klimatu, a co za tym idzie zmian społeczno – kulturowych, rozmawiać będą wybitni specjaliści.

Organizowana przez Departament Dziedzictwa Kulturowego międzynarodowa konferencja „Edukacja w dziedzinie ochrony materialnego dziedzictwa kultury” to część projektu „NET HERITAGE – europejska sieć dotycząca programu badań w dziedzinie ochrony materialnego dziedzictwa kultury”, realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

6 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik na Sekretarza Stanu – Piotra Żuchowskiego w spotkaniu wezmą udział członek Brytyjskiej Izby Lordów, Pani Margaret Sharp, Baronowa Guildford, profesor Peter Brimblecombe z Uniwersytetu Wschodniej Anglii oraz Matija Strlič z Centrum Zrównoważonego Dziedzictwa Uniwersytetu Londyńskiego.

Inicjatywa NET HERITAGE to pierwsze tego typu działania podejmowane na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kultury w krajach europejskich. Jedną z głównych części spotkania będzie Warsztat Wymiany Wiedzy, podczas którego uczestnicy przeanalizują wpływ zmieniającego się klimatu na zabytki architektury oraz na zachowania i nawyki zwiedzających.

Po wykładzie uczestnicy warsztatu wezmą udział w interaktywnej grze z zakresu ochrony dziedzictwa, która pozwoli im zbadać potencjalny wpływ zmiany klimatu na europejskie dziedzictwo kultury.powrót