Europejskie Forum Nowych Idei

02-10-2015

Media publiczne - między jakością a wynikami - panel z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei„Media publiczne - między jakością a wynikami” - panel z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei

Media publiczne - między jakością a wynikami - panel z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei„Media publiczne - między jakością a wynikami” - panel z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei

Logo Europejskie Forum Nowych Idei

„Media publiczne - między jakością a wynikami” - to temat panelu, który odbył się 2 października br. w Sopocie z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Spotkanie stanowiło część Europejskiego Forum Nowych Idei - trwającego od 30 września br. spotkania gromadzącego 1000 uczestników z całego świata. 

Obok minister Omilanowskiej w panelu uczestniczyli Janusz Daszczyński- prezes TVP, Jan Dworak - przewodniczący KRRiT oraz Michael Knigge- dziennikarz Deutsche Welle. Uczestnicy panelu dyskutowali, jak realizować misję, o odpowiedzialności za widza, konkurowaniu przy utrzymaniu  jakości oraz wyzwaniach epoki cyfrowej. Jednym z tematów była też telewizja obywatelska i finansowanie inkluzywnych mediów.

Hasłem wiodącym EFNI 2015 jest Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych. W programie znalazło się blisko 70 godzin wydarzeń merytorycznych, a główną oś stanowiło pięć sesji plenarnych. Dużo czasu poświęcono kryzysowi migracyjnemu oraz konfliktom wokół Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, a także za naszą wschodnią granicą – na Ukrainie.  Uczestnicy Forum dyskutowali o konsekwencjach rosnących radykalizmów religijnych i politycznych. Pojawił się również jeden z najważniejszych wątków światowej debaty ekonomicznej: temat nierównej dystrybucji dochodów.

Wśród ponad 150 tegorocznych panelistów i gości Forum pojawili się m.in. Jeffrey Sachs - jeden z najbardziej wpływowych ekonomistów świata, Donald Tusk - przewodniczący Rady Europejskiej, Luciano Floridi - profesor Instytutu Internetu z brytyjskiego Oksfordu, Lev Manovich – dyrektor Software Studies Initiative z USA, Fiodor Łukianow - redaktor naczelny pisma „Russia in Global Affairs“, Lutz Finger - dyrektor działu Data Science w LinkedIn w USA, Salvatore Babones – amerykański profesor socjologii na Uniwersytecie w Sydney czy Olivier Roy - profesor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r.powrót