Finał konkursu Zabytek Zadbany 2018

19-04-2018

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

Na zdjęciu: Gala konkursu Zabytek Zadbany 2018fot. NID

 

 

18 kwietnia podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2018. W uroczystości wzięła udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w tym roku odbyła się w Zamościu. Gospodarzami spotkania byli Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość. Uroczystość honorowym patronatem objęła prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski i Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

"Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przede wszystkim kształtowanie świadomości społecznej dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa, poprzez przybliżenie społeczeństwu konieczności ochrony spuścizny minionych pokoleń i związanych z tym problemów. W ciągu minionych 35 lat ranga tego wydarzenia systematycznie rosła. Stało się ono świętem wszystkich środowisk zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym, czy lokalnym" - Powiedziała wiceminister Magdalena Gawin.

"Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków mają charakter wyjątkowy, wpisują się bowiem w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicę powołania państwowej służby konserwatorskiej. Z tej okazji warto przypomnieć, że sprawy ochrony zabytków, rozumianej jako materialne świadectwo utrwalania polskiej historii, umacniania ducha patriotycznego i tożsamości narodowej, od początku przyświecały twórcom wyzwolonej z zaborczej niewoli Rzeczypospolitej" - dodała wiceminister.

W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.

A. Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

Nagroda

Kaplica Hochberga przy kościele Świętego Wincentego i Świętego Jakuba – obecnej katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie

Wyróżnienia

1.     Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, woj. dolnośląskie

2.     Kościół parafialny Świętego Jacka w Chochołowie, woj. małopolskie

3.     Kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu, woj. podkarpackie

 

B. Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

Nagroda

Park-arboretum w Gołuchowie, woj. wielkopolskie

 

C. Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych

Nagroda

Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrów, woj. wielkopolskie

Wyróżnienia

1.     Dawna trafostacja, obecnie Trafostacja Sztuki w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

2.     Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, woj. śląskie

 

D. Kategoria architektura i konstrukcje drewniane

Wyróżnienia

1.     Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, woj. śląskie

2.     Kościół filialny Świętego Krzyża w Obornikach, woj. wielkopolskie

 

E. Kategoria architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

Nagroda

Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach, woj. śląskie

Wyróżnienie

1.     Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, woj. śląskie

 

F. Kategoria specjalna właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem

Nagroda

1.     Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie

 

18 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. W Polsce jego idea realizuje się poprzez prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla krajowego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ratowania.powrót