Fototeka – wirtualny album historii filmu polskiego

19-11-2009

Fototeka to serwis internetowy Filmoteki Narodowej stworzony z myślą o prezentacji i udostępnianiu fotosów filmowych ukazujących historię filmu polskiego.

Fototeka archiwizuje skany fotografii ze zbiorów Filmoteki Narodowej. Prezentuje zarówno znane, jak i unikatowe fotografie z polskich filmów (przedwojennych oraz z lat 1945 – 1989), ich twórców (reżyserów, aktorów, operatorów itd.), fotografie z planów filmowych.

Prowadzeniem Fototeki - skanowaniem i szczegółowym opracowywaniem zdjęć zgodnie ze stosowanymi standardami zajmuje się Zespół Cyfryzacji Zbiorów Ikonograficznych i Informacji Internetowej.

Fototeka umożliwia przeglądanie zbioru fotosów zgodnie z własnymi upodobaniami i kryteriami wyboru. Po zrealizowaniu wyszukiwania według jednej z kategorii - osoba widoczna na zdjęciu, tytuł filmu lub reżyseria - istnieje możliwość zawężania i sortowania wyników. Fotosy prezentowane są w formie miniatur, a ich powiększeniom towarzyszy obszerny opis zawierający takie elementy, jak tytuł, reżyseria, osoby widoczne na zdjęciu, rok, słowa kluczowe, miejsce, autor, rodzaj zdjęcia, prawa itp.

Serwis przeznaczony jest dla wydawnictw prasowych, książkowych, multimedialnych, producentów filmowych, instytucji, firm, a także osób prywatnych. Wszystkie zdjęcia opatrzone są logo Filmoteki Narodowej i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i innych licencji ustawowych określonych w przepisach dotyczących ochrony praw autorskich, w tym także wizerunku osób fizycznych, zgodnie z rozdziałem 3 Dozwolony użytek chronionych utworów oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994, a także w zakresie ewentualnych nowych licencji ustawowych wprowadzonych po 1 września 2006. W celu ustalenia możliwości korzystania z prezentowanych w serwisie fotosów oraz uzyskania informacji związanych z procedurą pozyskania niezbędnych licencji prosimy o kontakt:
Biblioteka Filmoteki Narodowej, e-mail: foto@fn.org.pl, tel. 48 22 542 10 86

W zbiorach Filmoteki Narodowej znajduje się ok. 200 tys. fotosów utrwalonych na nośnikach takich jak: negatywy, diapozytywy, odbitki pozytywowe w postaci fotografii luzem. Część tego zbioru stanowią unikalne studyjne zdjęcia z autorskich kolekcji tak cenionych fotografów jak: Jerzy Troszczyński, Romuald Pieńkowski czy Roman Sumik. Posiadamy bogaty zbiór fotosów filmowych, które odznaczają się niekiedy jakością dającą możliwości ich różnorodnego wykorzystania.

Obecnie prezentujemy w Fototece ok. 10% zbioru. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość: przed nami jeszcze setki tytułów filmów fabularnych i animowanych, do których posiadamy wiele ciekawych zdjęć. Nie zawsze jesteśmy w stanie ustalić dane niezbędne do pełnego opisu prezentowanych ujęć (nazwiska i funkcje osób widocznych, autorów, miejsca itp.). Internet stwarza warunki umożliwiające dotarcie do wszystkich zainteresowanych, którzy zechcą podzielić się z nami swoją wiedzą wysyłając uwagi czy komentarze związane z danym zdjęciem; po niezbędnej weryfikacji postaramy się wykorzystać je w naszej pracy. Oczekujemy zwłaszcza na odzew ze strony polskich filmowców i filmoznawców, antropologów i socjologów kultury, miłośników fotografii. Ważną rolę w serwisie pełnią sekcje uzupełniające: „Ostatnio dodane”, „Czy wiesz, że” (przypomnienie o ważnych rocznicach filmowych) i „Czy poznajesz?” (apel o uzupełnianie brakujących elementów opisu do każdego, kto rozpozna osobę podpisaną przez nas jako niezidentyfikowaną).powrót