Gaudeamus igitur! Nowy rok akademicki w uczelniach artystycznych

01-10-2013

Ok. 16 tys. studentów rozpoczęło nowy rok akademicki 2013/2014 w 19 uczelniach artystycznych nadzorowanych przez MKiDN. Wszystkie szkoły są systematycznie modernizowane i rozbudowywane - prace inwestycyjne trwają lub niedawno zostały zakończone. Jeszcze w tym miesiącu uroczyście otwarte zostaną nowe sale Akademii Muzycznych: w Łodzi i Wrocławiu.


ASP Łódź


Państowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Filia we Wrocławiu.

Zainteresowanie studiami artystycznymi co roku jest ogromne. Największą popularnością tradycyjnie cieszą się szkoły teatralne i filmowe, gdzie o jedno miejsce ubiegało się średnio 20 osób. Najwięcej, bo aż ponad 30 kandydatów, odnotowała PWST w Krakowie. Wśród studentów są obcokrajowcy, którzy stanowią obecnie 3% ogółu. Dla porównania - w szkolnictwie uniwersyteckim jest ich niecały procent.

Aby zapewnić studentom i kadrze naukowej odpowiednie warunki do nauki i pracy, następuje systematyczny wzrost nakładów – od 2007 r. budżety uczelni artystycznych wzrosły o 122 mln zł ( 2007 r.-351 mln zł, 2012 r. - 473,4 mln zł).

Sukces dydaktyczny w dużym stopniu zależy od prowadzonych inwestycji budowlanych, których celem są obiekty na miarę XXI wieku.

Obecnie prace toczą się praktycznie we wszystkich uczelniach artystycznych. Jest to możliwe m. in. dzięki środkom unijnym. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN, dotacje otrzymało 10 z 19 uczelni. Już oddane do użytku to:

Planowane do oddania:

W dodatkowym naborze wniosków dofinansowanie uzyskały:

Inwestycje w uczelniach artystycznych prowadzone są też z budżetu MKiDN. Dotacje celowe na ten cel z roku na rok są większe; w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły dwukrotnie ( 2008 - 15 mln zł, 2013 – 30 mln zł, plan na 2014 r.- 31 mln zł). W latach 2008-2012 zrealizowano dzięki  11 zadań, m.in. w Akademii Muzycznej w Katowicach, Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie oraz PWST Kraków – Wydział Zamiejscowy w Bytomiu. Wśród 14 obecnie realizowanych zadań finansowanych z tego źródła są m.in. budowa budynku dydaktycznego ASP w Katowicach , rozbudowa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Modernizacja Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku.

 powrót