Gdańsk: Szansa dla Zabytków 2015

11-12-2015

na zdjęciu: Podskeretarz Stanu Magdalena Gawin na konferencji Zmiany systemowe – nowa szansa dla zabytków
Podskeretarz Stanu Magdalena Gawin na konferencji Zmiany systemowe – nowa szansa dla zabytków

na zdjęciu: Podskeretarz Stanu Jarosław Sellin na konferencji Zmiany systemowe – nowa szansa dla zabytków
Podskeretarz Stanu Jarosław Sellin na konferencji Zmiany systemowe – nowa szansa dla zabytków

Logo konferencji Zmiany systemowe – nowa szansa dla zabytków

„Zmiany systemowe – nowa szansa dla zabytków” – pod tym hasłem w dniach 10-11 grudnia br. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbyła się 4. edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej ochronie zabytków. Gośćmi wydarzenia byli wiceministrowie kultury Magdalena Gawin oraz Jarosław Sellin.

 

Obrady otworzyła dr Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków. Wśród tematów poruszanych podczas konferencji były m.in. historyczne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce oraz współczesne problemy i wyzwania związane z tą problematyką. Na konferencji m.in. przedstawiono różne systemy prawne ochrony zabytków za granicą oraz przedyskutowano środowiskowe propozycje zmian w istniejącym systemie w Polsce.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Dariusz Chmielewski - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, oraz Michał Socha – Prezes Instytutu Zrównoważonej Przestrzeni.

Drugiego dnia obrad Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy adresowany do uczestników konferencji. Omówiono także działania konserwatorskie i rewitalizacyjne na wybranych przykładach.

W konferencji „Zmiany systemowe – nowa szansa dla zabytków” uczestniczyli: wojewódzcy konserwatorzy zabytków, historycy sztuki, architekci oraz eksperci. Organizatorami wydarzenia byli: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Instytut Zrównoważonej Przestrzeni przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.powrót