Gloria Artis dla prof. Andrzeja Olszewskiego

26-10-2011

Wybitny polski historyk sztuki został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Medal wręczył wiceminister kultury Piotr Żuchowski. Uroczystość odbyła się 25. października br.

Andrzej Olszewski urodził się 21 października 1931 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Andrzej Olszewski otrzymuje Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis z rąk wiceministra Piotra Żuchowskiego
Prof. Andrzej Olszewski otrzymuje Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis z rąk wiceministra Piotra Żuchowskiego

Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie,następnie kontynuował ją w Ośrodku Dokumentacji Zabytków MKiS.
W latach 1972-2003 był profesorem w Akademii Teologii Katolickiej (od 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie kierował Katedrą Historii Sztuki Współczesnej, potem był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, a następnie - kierownikiem Sekcji Historii Sztuki.

Od 1990 roku jest wykładowcą historii sztuki polskiej na Letnim Uniwersytecie Kultury Polskiej w Rzymie. Był wykładowcą i kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej KUL, pracował też na Uniwersytecie Łódzkim. W 1998 roku jako visiting profesor wykładał na Uniwersytecie Stanu Minnesota. Poza uczelniami, od ponad czterdziestu lat prowadzi popularyzujące sztukę wykłady w różnych instytucjach i muzeach.

Pięćdziesięcioletnia praca naukowa prof. Andrzeja K. Olszewskiego obejmuje badania nad powszechną i polską sztuką XIX i XX wieku. Koncentrują się one wokół architektury, sztuki dekoracyjnej, malarstwa, rzeźby i teorii sztuki. Ostatnie lata poświęcił zagadnieniom europejskiej i amerykańskiej art déco.
Opublikował kilka książek i ponad sto artykułów, rozpraw i studiów.

Jest wieloletnim członkiem władz Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przewodniczącym sekcji polskiej międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną i badaniem architektury modernistycznej DOCOMOMO, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Art Deco Society of New York.  Należał do grona jurorów Nagrody im. św. Brata Alberta.
Stale współpracuje z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Laureat nagród Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Polskiej Akademii Nauk.powrót