I Konwencja Muzyki Polskiej

04-05-2011

Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego, dyskusja na temat różnych dziedzin muzyki i infrastruktury polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmian. To najważniejsze cele I Konwencji Muzyki Polskiej, która odbywać się będzie od 9 do 11 maja 2011 br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jej organizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorami – Związek Kompozytorów Polskich oraz Polska Rada Muzyczna.

Podczas trzydniowego spotkania przedstawiciele środowiska będą szukać odpowiedzi na pytania o muzykę w życiu społecznym: ile jej jest, ile jej być powinno, w jaki sposób przeprowadzić konieczne zmiany? Postarają się też podjąć działania na rzecz wypracowania i osiągnięcia właściwego cywilizacyjnego modelu obecności muzyki i artystycznej dźwiękowości w życiu i otoczeniu.

Do udziału w Konwencji organizatorzy zapraszają kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów. Uczestnictwo jest bezpłatne. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma bezpłatnie komplet materiałów , a w szczególności - wydanie „Raportu o stanie muzyki polskiej”. Rejestracja odbywa się na stronie www.konwencjamuzyki.pl

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Jego podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.powrót