III Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

27-04-2017

Na zdjęciu: Fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Na zdjęciu: fot. B. Markowski

Na zdjęciu: fot. Anna Sztymelska-Karczewska

Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wziął udział w  III Gali Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która odbyła się 27 kwietnia 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powołana została w 2012 r. w celu ochrony i promocji polskiego dziedzictwa narodowego jako komponentu dziedzictwa europejskiego i światowego. W latach 2013-2016 fundacja prowadziła prace konserwatorskie na Ukrainie, Białorusi, Łotwie, w Mołdawii, we Włoszech oraz na terenie Polski. Wśród szczególnie ważnych projektów, realizowanych, m.in. dzięki funduszom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy wymienić prace konserwatorskie w kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, kościele podominikańskim pw. św. Mikołaja Bpa w Kamieńcu Podolskim, kolegiacie w Żółkwi na cmentarzach: Łyczakowskim we Lwowie, Campo Verano w Rzymie, żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. W 2016 r. pracom konserwatorskim poddano ponad 50 zabytkowych nagrobków, w tym m.in. Juliana Konstantego Ordona oraz Wojciecha Kętrzyńskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie czy zespół nagrobków dłuta wybitnego rzeźbiarza Abrahama Ostrzegi na cmentarzu żydowskim w Warszawie. We Lwowie odrestaurowany został pomnik Bartosza Głowackiego, a w Żółkwi epitafia Teofili i Marka Sobieskich, matki i brata króla Jana III. Fundacja prowadzi również prace inwentaryzacyjne oraz wolontariat na cmentarzu tatarskim w Studziance na Podlasiu, porządkuje warszawski cmentarz żydowski (wpisanego wraz zespołem zabytkowych nekropolii powązkowskich na listę Pomników Historii) oraz zajmuje się produkcją filmów popularyzujących temat ochrony dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Podczas gali minister Jarosław Sellin odznaczył wybitnych przedstawicieli świata nauki i sztuki – osoby szczególnie zasłużone dla ochrony polskiej spuścizny kulturowej pozostającej poza granicami kraju. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego - prof. Januszowi Smazie i Jerzemu Petrusowi zostały wręczone Złote Medale "Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis", a prof. Krzysztof Hejke otrzymał Srebrny Medal.

Jerzy T. Petrus jest historykiem sztuki od wielu lat związanym z Zamkiem Królewskim na Wawelu - Państwowymi Zbiorami Sztuki. Jest autorem uznanych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Jego dokonania są wysoko cenione przez muzealników i naukowców zarówno w kraju, jak i poza granicami. Jerzy Petrus od lat prowadzi prace badawcze w zbiorach muzealnych Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Współpraca, m.in. z lwowskimi i wileńskimi muzeami zaowocowała wieloma wystawami, konferencjami naukowymi i publikacjami. Wraz z prof. Janem Ostrowskim, Jerzy Petrus był inicjatorem podjęcia kompleksowych badań dokumentujących historię i obecny stan świątyń rzymskokatolickich na terenie archidiecezji lwowskiej. Do tych prac udało się zaangażować wielu historyków sztuki, w szczególności studentów, absolwentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach monumentalnej serii "Materiałów do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej" powstały 23 obszerne tomy inwentarza zabytków sakralnych pt. "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego". Swoją wiedzą ekspercką Jerzy Petrus wspiera działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z ochroną i konserwacją polskiej spuścizny kulturowej poza granicami kraju.

Dr hab. Janusz Smaza, wykładowca ASP w Warszawie, jest wybitnym specjalistą z zakresu konserwacji kamienia i detalu architektonicznego. Stale współpracuje MKiDN, urzędami konserwatorskimi, wydziałami konserwacji na uczelniach polskich i zagranicznych oraz wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi w prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego takimi jak, m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" czy Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki jego staraniom, co roku na Ukrainę wyjeżdżają z Polski konserwatorzy i woluntariusze, aby ratować pomniki nasze wspólnej historii - dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej.

Prof. Krzysztof Hejke jest wybitnym polskich fotografem dokumentujących dziedzictwo kulturowe dawnej Rzeczpospolitej, a także losy Polaków, którzy znaleźli się na Syberii, w Uzbekistanie, Kazachstanie, Kirgistanie i in. Od lat fotografuje świat dawnych ziem wschodnich Rzeczpospolitej. Jednym z jego licznych zainteresowań jest bartnictwo. Krzysztof Hejke był jedną z tych osób, dzięki którym zostało ono wpisane w 2016 r. na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest nauczycielem akademickim od ponad 20 lat związanym z łódzką "Filmówką", wykładowcą na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej macierzystej uczelni. Swoich studentów skutecznie zaraża pasją podróżnika i fotografika.

Podczas gali odbyła się premiera filmu "Pomniki dawnego Lwowa" w reżyserii Artura Jaworskiego, zrealizowanego przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego dla Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu (film został sfinansowany ze środków MKiDN). Po raz trzeci wręczone zostało także stypendium Fundacji Dziedzictwa Kulturowego dla dyplomanta konserwacji dzieł sztuki na realizację pracy dyplomowej.powrót