Implementacja dyrektywy dotyczącej audiowizualnych usług medialnych

04-01-2011

Projekt ustawy o radiofonii i telewizji oraz zmianie niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów 2 stycznia br.ma na celu implementację dyrektywy 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r. o audiowizualnych usługach medialnych.

Implementacja dyrektywy dotyczącej audiowizualnych usług medialnyc

Przedmiotem projektowanej nowelizacji ustawy jest m.in. rozszerzenie zakresu regulacji na audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz wszystkie linearne usługi medialne, regulacja prawa do krótkich sprawozdań w programach telewizyjnych,zapewnianie niezależności i pluralizmu organów regulacyjnych oraz uproszczenie kryteriów jurysdykcji.

Ponadto poddane zostaną liberalizacji zasady umieszczania przekazów handlowych w programach telewizyjnych, przy jednoczesnym uszczegółowieniu zasad ochrony małoletnich oraz zasad promowania audycji europejskich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Nowelizacja ustawy zajmie się także zapewnieniem dostępności usług medialnych dla osób niepełnosprawnych.

Ze względu na formę ustawy (implementacja dyrektywy) nie było możliwości poruszenia kwestii zwiększenia ilości emisji polskich nagrań miedzy godziną 6 a 23. Minister Kultury został upoważniony przez Premiera do znalezienia innych rozwiązań poprawiających sytuację artystów- zwłaszcza debiutantów- na etapie prac sejmowych.powrót