Inauguracja kampanii „Ojczysty - dodaj do ulubionych"

20-02-2012

Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny - to podstawowe cele nowej kampanii społeczno-edukacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Bogdana Zdrojewskiego „Ojczysty - dodaj do ulubionych". Akcja została  objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jej inauguracja nastąpiła podczas konferencji prasowej w warszawskiej Galerii „Kordegarda" 20 lutego br. - w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Organizatorami kampanii są Rada Języka Polskiego i Narodowe Centrum Kultury.

Inauguracja kampanii  „Ojczysty - dodaj do ulubionych"
Inauguracja kampanii społecznej "Ojczysty - dodaj do ulubionych" fot. Danuta Matloch

W konferencji udział wzięli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak,  dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, Sekretarz Rady Języka Polskiego dr Katarzyna Kłosińska, Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego prof. dr hab. Jerzy Bralczyk oraz  Maciej Stuhr - prowadzący Galę Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 

"Najważniejsze dla mnie w tej kampanii jest przypomnienie Polakom, jak ważne jest, aby szanować język, którym się posługujemy. Ważna jest dbałość o treść wypowiedzi, ale równie ważna jest jej forma. Należy unikać wulgaryzmów i pamiętać o tym, że od zasobu słów i umiejętności posługiwania się językiem, zależy nasza zdolność opisywania świata, ale też budowania wewnętrznej wrażliwości, która nas wzbogaca. Myślimy określonym językiem. Są filozofowie, którzy wykazywali, że poza językiem nie ma świata. Im język bogatszy, tym w większym stopniu uczestniczymy w tym świecie" - powiedział szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski.

„Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami” – podkreślała dr Katarzyna Kłosińska z Rady Języka Polskiego. „Jak wykazują badania przeprowadzone pod koniec XX wieku, jest ona symbolem tożsamości narodowej: 92% Polaków uważa, że tym, co spaja naród, jest właśnie język". Dyrektor NCK Krzysztof Dudek dodał:  „Język jest głównym nośnikiem kultury i wspólnego dla nas systemu wartości. Musimy więc zacząć traktować polszczyznę bardziej świadomie i odpowiedzialnie. To, jakim językiem my dzisiaj się posługujemy, będzie miało niemały wpływ na kształt świata, w jakim będą żyły nasze dzieci.”

Podczas konferencji zaprezentowano  hasło i logo kampanii oraz składające się na nią wydarzenia i materiały. Na 2012 rok zaplanowano m.in. emisję spotów w radio i telewizji oraz współorganizację „Ogólnopolskiego dyktanda" w Katowicach. Zakończenie kampanii i podsumowanie działań z nią związanych będzie miało miejsce podczas drugiej edycji organizowanego przez NCK „Rymoliryktanda", dyktanda-happeningu, któremu towarzyszyć będą debaty o języku, konkursy i koncerty.

 19 lutego br. w gmachu Biblioteki Narodowej pl. Krasińskich w Warszawie otwarta została wystawa „Najstarsze ojczyste - dodaj do ulubionych". Można na niej zobaczyć najważniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego - oryginał Biblii Jakuba Wujka, rękopis „Kazań Świętokrzyskich", rękopis (wraz z pierwodrukiem) wiersza Jana Kochanowskiego „Dryas Zamchana" oraz „Balladyny" Juliusza Słowackiego. Ekspozycja jest dostępna  dla zwiedzających do 25 lutego br. w godzinach 11.00 - 19.00

21. lutego br. w Pałacu Prezydenckim zorganizowana zostanie debata „Polszczyzna czterech pokoleń", w będą uczestniczyć m.in.: prof. Walery Pisarek, Jacek Bocheński, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Markowski, dr Katarzyna Kłosińska, Gaba Kulka, Duże Pe. Ponadto zaproszenie do dyskusji przyjęli m.in.: Andrzej Seweryn, Jacek Dehnel, Bartłomiej Chaciński, Jolanta Fajkowska, dr Jarosław Klejnocki, prof. Jadwiga Puzynina i  prof. Janusz Tazbir. Tego samego dnia wieczorem, w Teatrze Polskim odbędzie się uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

 

 

 

 

 powrót