Informacja ws. konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

09-06-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją nr 11 z dnia 3 czerwca 2010 roku,  na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w składzie:
 

1)       prof. Marcin Berdyszak, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2)       dr Zenon Butkiewicz, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

3)       prof. Grzegorz Kowalski, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

4)       Anda Rottenberg, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

5)       Jarosław Suchan, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

6)       Janusz Byszewski, przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”,

7)       Beata Murawska, przedstawiciel OPZZ „Konfederacja Pracy”,

8)       dr Piotr Rypson, przedstawiciel Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej,

9)       dr Andrzej Szczerski, przedstawiciel Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA)powrót