Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego nową instytucją kultury

17-05-2019

fot. Danuta Matloch

 

Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się uratować zasłużoną dla badania polskiego dziedzictwa kulturowego placówkę z Olsztyna. Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytut badawczy o ponad pięćdziesięcioletniej tradycji, pod nazwą Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 31 maja br. zostanie przekształcony w  państwową instytucję kultury pod nazwą Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego będzie kontynuował badania OBN i stanie się odpowiedzialny za realizację polityki pamięci na obszarze Warmii i Mazur. Instytucja będzie odpowiedzialna za tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem historii i dziedzictwa kulturowego ludności polskiej zamieszkującej te regiony po 1772 roku. Instytut Północny będzie również prowadził badania nad historią i dziedzictwem kulturowym dawnych ziem północnych Pierwszej Rzeczypospolitej, a w szczególności Prus Książęcych, Inflant oraz Kurlandii.

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego współtworzy wraz z m.in. Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu - finansowany przez MKiDN - program „Sieć Ziem Zachodnich i Północnych” zajmujący się polskim dziedzictwem kulturowych na Dolnym Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach.

 

 

 powrót