Jedna tabela stawek za odtwarzanie muzyki i filmów

11-07-2013

Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego zatwierdził wspólną tabelę stawek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie odtwarzania. Szczegóły tej decyzji zostały przedstawione 11 lipca br. podczas konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania.

Konferencja prasowa  wspólna tabela stawek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie odtwarzania
Fot.: Danuta Matloch

Decyzja Zespołu jest niezwykle istotna dla dziesiątków tysięcy przedsiębiorców, którzy na co dzień korzystają z muzyki i utworów audiowizualnych, odtwarzając je w sklepach, restauracjach, zakładach usługowych, hotelach, dyskotekach i innych miejscach. Dotychczas płacili oni odrębnie każdej organizacji według różnych zasad, często niezbyt ze sobą spójnych i według tabel stawek, które nie uwzględniały wielu czynników wpływających na zakres wykorzystania muzyki czy filmów.

Zatwierdzone tabele zostały opracowane przez:

Nowe tabele znacznie silniej różnicują stawki w zależności od potencjalnych korzyści, jakie może czerpać przedsiębiorca z eksploatacji praw (co często oznacza obniżenie opłat) i -co najważniejsze - zawierają stawkę łącznego obciążenia opłatami, gwarantującą przedsiębiorcy możliwość jednoznacznego oszacowania ponoszonych z tytułu praw autorskich i pokrewnych kosztów.

Tabela nie jest jeszcze prawomocna. W terminie 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia w tej sprawie uczestnicy mają prawo do wniesienia wniosku do Sądu Okręgowego w Poznaniu o zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia tabeli. 

W myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. każdy, kto wykorzystuje w swojej działalności muzykę i filmy, zobligowany jest do uzyskania niezbędnych licencji i wniesienia należnych opłat z tytułu ich eksploatacji do Organizacji Zbiorowego Zarządzania, reprezentujących twórców, wykonawców i producentów. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów jest ścigane i wiąże się z groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i cywilnej.powrót