logo

Wydarzenia

Ostbalticum

Kaliningrad 2008

19-12-2011

Pierwszym etapem podróży wystawy „Ocalone inwentarze dawnego Prussia-Museum” był Kaliningrad, gdzie wyniki prac polskich konserwatorów wywołały zrozumiałe zainteresowanie rosyjskiego środowiska naukowego. Ekspozycję planszową połączoną z prezentacją oryginalnych ksiąg inwentarzowych otwarto 19 marca 2008 r. w Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie.

Na czele polskiej delegacji stał Generalny Konserwator Zabytków RP, p. Tomasz Merta, a towarzyszyli mu pracownicy Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, przedstawiciele polskich służb dyplomatycznych z ambasadorem RP w Rosji, p. Jerzym Bahrem oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie, p. Marlena Koter i olsztyńscy konserwatorzy. Ze strony rosyjskiej w spotkaniu wzięli udział: dyrektor muzeum w Kaliningradzie, p. S. Jakimov, reprezentanci władz Obwodu Kaliningradzkiego, jak i urzędnicy wysokiego szczebla z Moskwy.

Tego dnia odbyła się także uroczystość zakończenia ważnego etapu prac konserwacyjnych prowadzonych przez polskich specjalistów w katedrze królewieckiej (odtwarzających pomnik nagrobny pochowanego tam księcia Bogusława Radziwiłła).powrót

Patronat projektu

unesco