Kaliningrad - uroczysta prezentacja odrestaurowanych inwentarzy dawnego Prussia-museum

21-03-2008

19 marca br., w salach Muzeum Historyczno-Artystycznego w Kaliningradzie, Tomasz Merta, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Andriej Busygin, zastępca Ministra Kultury i Komunikacji Masowej Federacji Rosyjskiej dokonali uroczystego otwarcia wystawy odrestaurowanych inwentarzy dawnego Prussia-Museum (oficjalne przekazanie odrestaurowanych ksiąg stronie rosyjskiej odbyło się 28 lutego br. w Olsztynie). Konserwacja i digitalizacja ksiąg przeprowadzona została  w 2007 r. w pracowni Archiwum Państwowego w Olsztynie. Inwentarze zawierają spisy oraz rysunki znalezisk archeologicznych z lat 1878-1938. Nigdy nie były publikowane. Projekt sfinansowany został dzięki funduszom programu operacyjnego MKiDN "Dziedzictwo Kulturowe" Priorytet 3.

Efekty prac konserwatorskich zaprezentowane zostały w trójjęzycznej, polsko-rosyjsko-niemieckiej publikacji Ocalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum (Warszawa 2008), wydanej przy współpracy z Departamentem ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.  Dalsze badania inwentarzy i prace nad publikacją prowadzone będą przez zespół polsko-rosyjsko-niemiecki. W uroczystości wzięli udział: Michał Andriejew, Minister Kultury Obwodu Kaliningradzkiego, Jerzy Bahr, Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej, Jarosław Czubiński, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie, Jacek Miler, Dyrektor Departamentu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, dyrektorzy departamentów Agencji Federalnej ds. Kultury i Kinematografii FR, dr Anna Bittner-Wróblewska, kierownik projektu "Ostbalticum", Eugenia Dąbkowska, Sezon Kutlury Polskiej w Rosji (Instytut Adama Mickiewicza).powrót