Karol Nawrocki dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej

19-10-2017

Powołanie dr Karola Nawrockiego na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. autor zdjęcia Mikołaj Bujak

Fot.:  Mikołaj Bujak

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński 19 października 2017 r. powołał dr. Karola Nawrockiego na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na 3-letnią kadencję w latach 2017-2020. Akt powołania wręczył dyrektorowi w Gdańsku Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

Karol Nawrocki od 6 kwietnia 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Powołanie na 3-letnią kadencję jest dowodem uznania ministra kultury dla jego dotychczasowej działalności i sposobu zarządzania instytucją kultury powstałą z połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

 

 powrót