Kierunki transformacji rynków kreatywnych

30-01-2014

78% respondentów w ciągu ostatnich trzech miesięcy obejrzało film w internecie. 70% nie potrafi jednoznacznie ocenić kwestii legalności kopii. Dominującym nośnikiem książek jest papier (95%), zaledwie co dwudziesty badany czytał ją na komputerze. Wyniki badań rynku audiowizualnego i wydawniczego zaprezentowano 28 stycznia br. na konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego.

  1. Badanie rynku audiowizualnego. Konkurencyjność Sektora Audiowizualnego Polski - wyzwania dla dystrybutorów. Raport przygotowany przez TOMO Group na zlecenie MKiDN, Media Desk Polska oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich -ZAPA.

71 % badanych internautów deklaruje, iż w okresie trzech miesięcy poprzedzających badanie odwiedziło salę kinową co najmniej raz.  Co trzeci obejrzał film polski.  Ponad połowa respondentów kupiła płytę DVD lub Blu-ray. Film produkcji polskiej na ostatnio zakupionej płycie obejrzało 23% uczestników badania.

Ponad trzy czwarte respondentów w ciągu ostatnich trzech miesięcy obejrzało film w Internecie bądź ściągnięty z Internetu. Prawie połowa zadeklarowała oglądanie lub pobieranie nielegalnych kopii. Największa grupa (47%) motywuje swoją decyzję zbyt wysokim kosztem dostępu do legalnych kopii, jedna czwarta natomiast brakiem legalnej dostępności. 70% twierdzi, że nie potrafi jednoznacznie ocenić kwestii legalności kopii.

  1. Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce. Raport z badania założycielskiego. Pierwszy etap dwuletniego badania przygotowywanego przez CBOS na zlecenie Polskiej Izby Książki w ramach finansowania z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Obserwatorium Kultury

Dominującym nośnikiem książek jest papier (95%). Zaledwie co dwudziesty badany mający dzień przed wywiadem kontakt z książką (5%) czytał ją na komputerze. Sporadycznie wskazywano inne urządzenia mobilne, takie jak smartfon, tablet czy - wymieniany wśród innych - czytnik e-booków. Ponad 70% respondentów zauważa, że cyfrowa postać książek i czasopism nie wpłynęła na ich nawyki czytelnicze. Osoby pozyskujące książki w Internecie wybierają księgarnie internetowe (13% ) częściej niż serwisy aukcyjne (10%), serwisy udostępniające pliki (8%) czy biblioteki internetowe (2%). Bezpłatne pobieranie książek w serwisach z plikami deklaruje co dwudziesty respondent, a w księgarniach internetowych 5%. 

            Inicjatywy i cele MKiDN

W ostatnim czasie resort podjął kilka bardzo ważnych inicjatyw, które są związane z funkcjonowaniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w praktyce. To m.in. powołane na początku 2013 r. Forum Prawa Autorskiego (stała platforma dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym kierunkach koniecznych zmian, które wynikają z potrzeby implementacji prawa unijnego. Do wzięcia udziału w Forum Prawa Autorskiego resort kultury zaprosił ok. 80 podmiotów reprezentujących różne poglądy na temat prawa autorskiego). Przeprowadzono także badania (zrealizowane: badanie elektronicznego rynku treści muzycznych w Polsce; badanie rynku audiowizualnego oraz badanie rynku  wydawniczego; planowane: kontynuacja badań elektronicznego rynku treści muzycznych oraz rynku gier komputerowych).

Wyniki badania rynku audiowizualnego

Badanie ilościowe rynku audiowizualnego

Prezentacja Polskiej Izby Książki - wprowadzenie

Prezentacja Polskiej Izby Książki - dane CBOSpowrót

Warto przeczytać