Kolberg 2014- Promesa- nowy Program Ministra

21-08-2013

Przygotowania do obchodów 200. rocznicy urodzin folklorysty, etnografa, kompozytora i dokumentalisty Oskara Kolberga są celem nowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolberg 2014 – Promesa, ogłoszonego 20 sierpnia przez ministra Zdrojewskiego.

Występy zespołów ludowych podczas zeszłorocznej ceremonii wręczenia nagród im. Oskara Kolberga. Fot. Danuta Matloch/MKiDN
Występy zespołów ludowych podczas zeszłorocznej ceremonii wręczenia nagród im. Oskara Kolberga. Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Budżet programu wynosi 2 mln zł, termin składania wniosków mija 30 września br., a instytucją Zarządzającą Programem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem programu- oprócz docenienia dorobku badawczego i edytorskiego Oskara Kolberga- jest podkreślenie roli tradycji jako nieodzownego elementu współczesności, upowszechnianie wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz tworzenie warunków sprzyjających ożywianiu aktywności kulturalnej. Program ma również przyczynić się do popularyzowania dorobku badaczy i artystów, którzy zajmowali się tematyką małych lokalnych społeczności, grup regionalnych i religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Wnioski do Programu Kolberg 2014 – Promesa mogą składać podmioty prawa polskiego (państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą) na specjalnym elektronicznym formularzu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl).

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Programu i instrukcją składania wniosków za pośrednictwem systemu EBOI, dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programy Ministra 2014 / Kolberg 2014 – Promesa” oraz na stronie IMIT w zakładce programy / programy ministra.powrót