Kolejne 70 mln euro na kulturę w ramach Mechanizmu Finansowego EOG

11-05-2012

Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”  podpisano 9 maja br. w Kancelarii Prezydenta RP. W obecności Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Króla Norwegii Haralda V podpisy pod dokumentem złożyli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska i Minister Spraw Zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Støre. W rozmowach plenarnych uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Kolejne 70 mln euro na kulturę w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski uczestniczył w rozmowach plenarnych Króla Norwegii Haralda V i Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. PAP/Jacek Turczyk

W ramach nowego okresu wdrażania środków z Mechanizmu Finansowego EOG ustanowiono dwa Programy, które będą umożliwiać realizację projektów z zakresu kultury:

Program wspierać będzie projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentacji historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny. Projekty o minimalnej wartości dofinansowania 1 mln euro muszą zapewniać publiczny dostęp do kultury.  

W ramach programu realizowane będą projekty nieinwestycyjne, których celem będzie poszerzenie oferty kulturalnej i różnorodności prezentowanych wydarzeń artystycznych, realizowanych w ramach projektów partnerskich z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Program realizowany będzie we współpracy MKiDN z Norweską Radą Sztuki (Arts Council Norway).

W sumie, na oba Programy przeznaczono prawie 30% środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Nabory wniosków rozpoczną się w 2012 r., a projekty wybrane do realizacji będą wdrażane do 2016 r.

Polska jest beneficjentem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od roku 2004. Środki te, dostępne na mocy umów międzynarodowych, pochodzą z trzech krajów należących do EOG i będących jednocześnie członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu:  Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Nowe Programy stanowią kontynuację poprzedniej perspektywy finansowej Mechanizmów Finansowych. W latach 2004-2009 na projekty z zakresu kultury przeznaczono trzecią pod względem wielkości pulę środków, tj. prawie 100 mln euro, z czego w ramach:

Wykaz projektów znajduje się na stronie www.eog.mkidn.gov.pl/projekty; www.fwk.mkidn.gov.pl

Do pobrania:powrót