Kolejne polskie obiekty na Światowej Liście Programu UNESCO „Pamięć Świata”

26-06-2013

Traktaty pokojowe zawarte od II połowy XV do końca XVIII w. między Królestwem Polskim i Cesarstwem Tureckim oraz Zbiory Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu: Biblioteka Polska i Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. To kolejne dwa polskie obiekty, które zostały wpisane  na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Decyzja w tej sprawie zapadła w trakcie obrad Międzynarodowego Komitetu Doradczego, które odbywały się 18 - 21 czerwca br. w Korei. Szczegóły zostały przedstawione 26 czerwca br. na konferencji prasowej z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka.

Kolejne polskie obiekty na Światowej Liście Programu UNESCOMinister Bogdan Zdrojewski i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak fot. Danuta Matloch/MKiDN

Kolejne polskie obiekty na Światowej Liście Programu UNESCOMinister Bogdan Zdrojewski i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak fot. Danuta Matloch/MKiDN

Kolejne polskie obiekty na Światowej Liście Programu UNESCOMinister Bogdan Zdrojewski i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak fot. Danuta Matloch/MKiDN

 

"Polska ma ogromne straty w obszarze dziedzictwa narodowego. Dlatego każdy wpis jest dla nas cenny. W tym obszarze, po najnowszych wpisach, Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie. Jest to rzecz absolutnie bezprecedensowa, którą powinniśmy się chwalić" - mówił minister Bogdan Zdrojewski.

Program UNESCO „Pamięć Świata” istnieje od 1992 roku. Jego celem jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, promocji i udostępnianiu dziedzictwa dokumentacyjnego. Międzynarodowy Komitet Doradczy Programu, składający się z ekspertów z całego świata, doradza Dyrektorowi Generalnemu UNESCO w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Programu oraz rekomenduje obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego do wpisu przez Dyrektora Generalnego UNESCO na międzynarodową Listę.

Światowa Lista Programu UNESCO „Pamięć Świata” tworzona jest od 1997 roku. Gromadzi obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o szczególnym znaczeniu światowym. Obecnie znajduje się na niej 299 wpisów, a najnowsze 54 wprowadzone zostały w trakcie obrad Komitetu w dniach 18 – 21 czerwca br. w Korei. W obradach uczestniczył prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Dwanaście spośród wpisanych dotąd na listę pozycji to obiekty polskiego dziedzictwa. Obok właśnie wpisanych zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i dokumentów z działu tureckiego Archiwum Koronnego Warszawskiego (zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych) są to:

Prace nad polskimi propozycjami na Listę koordynuje Polski Komitet Programu „Pamięć Świata”, współdziałając z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, instytucjami dziedzictwa i ekspertami.

Polska odgrywa aktywną rolę w Programie Pamięć Świata od początku jego istnienia. Pierwsze Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego, inaugurujące działalność Programu, odbyło się w 1993 roku w Pułtusku. Również w Polsce, w Gdańsku w 2003, miało miejsce Szóste Spotkanie Komitetu. Polscy eksperci uczestniczą w pracach Międzynarodowego Komitetu Doradczego jako jego członkowie lub eksperci. Wyrazem uznania dla wkładu Polski w rozwój Programu powierzenie jej organizacji 4 Światowej Konferencji Programu, która odbyła się w Warszawie 2011 roku. Przyjęta podczas obrad tej konferencji „Deklaracja Warszawska”, zaakceptowana następnie przez Konferencję Generalną UNESCO, zawiera wskazania dotyczące dalszego rozwoju programu, w tym przyjęcia aktu normatywnego UNESCO, odpowiadającego - w odniesieniu do zbiorów archiwów, bibliotek i muzeów - Konwencji Paryskiej z roku 1992 w sprawie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Szczegółowo problemy te omawiane były na kolejnej konferencji zorganizowanej w Warszawie w roku 2012, która i tym razem zgromadziła ekspertów z kilkudziesięciu krajów na świecie.powrót