Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Naczelna Izba Kontroli pozytywnie o resorcie kultury

28-06-2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 r., zostało pozytywnie zaopiniowane przez sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu, podczas posiedzenia 27 czerwca.

Budżet na 2011 rok był najwyższym, jakim od dziesięciu lat dysponował resort kultury. Wynosił 2,47 miliarda  złotych, tym samym osiągając poziom 0,79 procent budżetu państwa. Taka kwota pozwoliła na realizację wszystkich zamierzeń ministerstwa, wpisanych w planie budżetowym.

Priorytetem, jeśli chodzi o dotacje podmiotowe, była ochrona dziedzictwa narodowego. Przedstawiając sprawozdanie w Sejmie, Minister Zdrojewski podkreślił, że resort kultury nadal jest liderem absorpcji środków europejskich:  „To cieszy, ale nie oznacza, że wszystkie inwestycje ze środków europejskich powstają bez problemu, niemal każda inwestycja niesie ze sobą bariery, przeszkody, które pokonujemy każdego roku. To najczęściej problemy naszych beneficjentów z wykonawcami. Najważniejsze jest jednak to, że żadna inwestycja prowadzona przez ministerstwo kultury nie jest realizowana powyżej kosztów kalkulowanych wstępnie. W każdym przypadku mamy większe lub mniejsze oszczędności.” Powiedział Zdrojewski.

Efekty realizacji przez MKiDN projektów dotyczących ochrony zabytków, współfinansowanych ze środków unijnych zostały pozytywnie zaopiniowane także przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przeprowadzona w MKiDN kontrola wykazała, że stosowane przez resort procedury pozwalają na efektywne i prawidłowe zarządzanie oraz wdrażanie projektów w ramach XI priorytetu POIiŚ i priorytetu 3 MF EOG i NMF.

W latach 2008- 2010 Minister zawarł 22 umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ projektów o charakterze ponadregionalnym, dotyczących ochrony zabytków, na kwotę prawie 658 mln zł.

Dofinansowanie w ramach MF EOG i NMF otrzymały w latach 2007-2009 34 projekty na kwotę przekraczającą 88 mln euro.powrót