Komunikat dotyczący priorytetu „Kolekcje sztuki współczesnej”

18-03-2016

W związku z rozstrzygnięciem tegorocznego konkursu na dotacje w ramach Programu Ministra „Kolekcje", priorytet „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej", w którym żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał akceptacji komisji oceniającej, MKiDN pragnie poinformować, że w resorcie trwają prace nad ogłoszeniem kolejnego naboru z identycznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowania kolekcji. Krytyczna ocena złożonych w konkursie wniosków związana była, zdaniem ekspertów, z wadliwie skonstruowanym dotychczasowym regulaminem priorytetu, w którym eksperci mogli zaakceptować lub odrzucić jedynie całe zaproponowane kolekcje, a nie pojedyncze dzieła sztuki.

MKiDN pragnie ponadto zwrócić uwagę, że tegoroczny nabór był pierwszym, podczas którego eksperci oceniali zaproponowane dzieła sztuki na podstawie ich zdjęć (dzieła sztuki w formie materiałów video były zaś oceniane na podstawie jednej wybranej przez wnioskodawców „stopklatki”; eksperci uznali, że nie można na tej podstawie ocenić wartości całego filmu). W ubiegłych latach dzieła sztuki w tym programie były oceniane jedynie na podstawie przygotowanych przez wnioskodawców opisów.

MKiDN uważa, że drugi nabór powinien odbyć się według regulaminu zmienionego na drodze konsultacji pomiędzy resortem, ekspertami oraz wnioskodawcami.powrót