Komunikat MKiDN

05-05-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje, aby muzeum, które powstanie z połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 nosiło nazwę Muzeum II Wojny Światowej.

Decyzja ta jest wynikiem wysłuchania argumentów uczestników gorącej debaty jaka rozgorzała w mediach w efekcie opublikowania Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia br. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Obwieszczenie to było wymogiem niezbędnym, wynikającym z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 432 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), aby rozpocząć w sposób jawny i otwarty debatę o przyszłości obu gdańskich placówek, których zakres tematyczny w wielu aspektach się pokrywa.

Wbrew nagłaśnianym w mediach obawom, krok ten nie oznaczał ani zamiaru likwidacji Muzeum II Wojny Światowej, ani ograniczenia zakresu tematycznego planowanej wystawy stałej, a miał i nadal ma na celu przede wszystkim racjonalizację wydatków realizowanych z budżetu państwa.

Dyskusja prowadzona przez przeciwników i zwolenników połączenia placówek za pośrednictwem mediów jest najlepszym dowodem na pełną przejrzystość rozpoczętego procesu, który od początku miał na uwadze zapewnienie, że nowa placówka opowiadać będzie historię wydarzeń z lat 1939-1945 uwzględniając specyfikę i tragizm polskich doświadczeń. Kamieniem milowym rozpoczynającym tę opowieść winno być wyeksponowanie faktu, że ten największy w dziejach nowożytnego świata konflikt rozpoczął się atakiem Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, dlatego tak ważne jest, aby nowe Muzeum II Wojny Światowej obejmowało także Westerplatte.

Decyzja zostanie opublikowana 6 maja br. w nowym Obwieszczeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - zastępując tym samym Obwieszczenie z dn. 15 kwietnia br. i przedłużając do 5 sierpnia br. termin przygotowania statutu i szczegółowego programu działalności nowej placówki muzealnej noszącej nazwę Muzeum II Wojny Światowej.powrót