Komunikat po rozmowach strony polskiej z delegacją ukraińską

16-02-2018

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

Na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, 16 lutego 2018 r., złożył wizytę w Polsce Pan Pavlo Rozenko Wicepremier Ukrainy. W spotkaniu Wicepremierów wzięli również udział m.in. Pan Yevhen Nyshchuk Minister Kultury Ukrainy, Oksana Jurynec Deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy i Pan Vasyl Bodnar Wiceminister Spraw Zagranicznych, a ze strony polskiej sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki.

Wśród zaproponowanych przez stronę polską tematów do rozmowy znalazły się m.in. kwestie prac poszukiwawczych i ekshumacji, powołanie komisji polsko-ukraińskiej ds. ochrony miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, inwentaryzacji miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych na terytorium obydwu stron.

W trakcie spotkania strony zgodziły się co do potrzeby kontynuacji rozmów, w celu stworzenia warunków do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, prac inwentaryzacyjnych miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych oraz legalizacji upamiętnień na terytorium Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej​.

Po spotkaniu Wicepremierzy udali się na Prawosławny Cmentarz na Woli, gdzie złożyli kwiaty pod zbiorowymi pomnikami, poświęconymi żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej Broniącym Wolności Ukrainy i Polski w latach 1918-1920 oraz zapalili znicz pod pomnikiem Wielkiego Głodu.powrót