Komunikat Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie po posiedzeniu w dniu 7 października 2010 r.

07-10-2010

Rada Powiernicza Muzeum Narodowego w Warszawie w składzie: Jan Krzysztof Bielecki, prof. Andrzej Buko, Paweł Jaskanis, prof. Jack Lohman, prof. Witold Orłowski, prof. Andrzej Rottermund, prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Wojciech Suchocki, Aldona Wejchert, Tomasz Wróblewski, Tadeusz Zielniewicz po dogłębnej analizie Strategii Działalności i Rozwoju Muzeum Narodowego w Warszawie 2010-2020 przedstawionej przez Profesora dr hab. Piotra Piotrowskiego, dyrektora, podjęła uchwałę o odrzuceniu dokumentu.

Przedstawiona strategia nie daje gwarancji na  realizację koniecznych zmian.

Rada przerwała swoje posiedzenie do dnia 28 października.

W imieniu Rady Powierniczej

Prof. Jack Lohman
Przewodniczący Rady Powierniczejpowrót