Komunikat w sprawie doniesień medialnych na temat dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

08-02-2017

7 lutego 2017 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotarły doniesienia medialne (za Polską Agencją Prasową oraz gazeta.pl) o tym, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego otrzymał rekomendację odwołania Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu od klubów koalicyjnych sejmiku województwa dolnośląskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisem art. 15 ust 6  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493), odwołanie dyrektora Cezarego Morawskiego, powołanego na czas określony, przed upływem tego okresu jest możliwe wyłącznie:

  1. na prośbę samego dyrektora;
  2. z powodu choroby trwale uniemożliwiającej dyrektorowi wykonywanie obowiązków;
  3. w przypadku naruszenia przez dyrektora przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;
  4. w przypadku odstąpienia przez dyrektora od realizacji podpisanej przez niego umowy o warunkach organizacyjno- finansowych działalności instytucji.

Jako współorganizator Teatru Polskiego we Wrocławiu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża  przekonanie, że wszelkie decyzje Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotyczące stosunku pracy dyrektora Cezarego Morawskiego będą podejmowane z poszanowaniem litery prawa.powrót