Komunikat w sprawie Komisji Konkursowej obradującej nad wyborem kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej

26-11-2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 23.11 br. podjął decyzję o uznaniu odwołania kandydata Piotra Dąbrowskiego i dopuścił go do II etapu konkursu.

W dniach 24 i 25  listopada komisja konkursowa obradująca nad wyborem kandydata  na stanowisko dyrektora  Filharmonii Narodowej pod  przewodnictwem prof. Krzysztofa Pendereckiego przeprowadzała rozmowy z ośmioma spośród dziesięciu kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania konkursowego.

Komisja uznała nieobecność dwóch kandydatów za usprawiedliwioną i podjęła jednogłośną uchwałę o wyznaczeniu dodatkowego terminu przesłuchań na dzień 20 grudnia br. Po zakończeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami, komisja wskaże Ministrowi kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Narodowej .powrót