Komunikat ws. Warszawskiej Opery Kameralnej

27-02-2017

Intencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest współprowadzenie Warszawskiej Opery Kameralnej. Ze względu na rangę tej instytucji MKiDN, pod obecnym kierownictwem, po raz pierwszy wyraziło wolę wspólnego jej prowadzenia.  Dorobek WOK to nie tylko dziedzictwo narodowe, ale także wkład Polski we współtworzenie światowego dziedzictwa kultury muzycznej. To flagowa stołeczna instytucja kultury, której dorobek gruntuje prestiż muzyki polskiej na arenie międzynarodowej, tworząc zarazem wizerunek Warszawy jako światowego centrum kultury.

Obecnie WOK prowadzona jest przez marszałka województwa mazowieckiego i to po jego stronie leży pełna odpowiedzialność za stan tej instytucji, w tym za jej kondycję finansową czy zadłużenie.

Współprowadzenie WOK przez MKiDN może być przedmiotem rozmów z organizatorem po wyjaśnieniu aktualnej sytuacji instytucji w zakresie organizacyjno-zarządczym. Obecnie kierownictwo resortu kultury czeka na uporządkowanie tych spraw, by móc przystąpić do realizacji działań na rzecz wspólnego prowadzenia Warszawskiej Opery Kameralnej.powrót