Komunikat z posiedzenia Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie w dniu 15 lipca 2010 r.

15-07-2010

Rada Powiernicza Muzeum Narodowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 lipca br. uznała, że dokumenty dotyczące rozwoju Muzeum przedstawione przez Pana Profesora Piotra Piotrowskiego, dyrektora Muzeum stanowią niewystarczającą  podstawę do podjęcia kluczowych decyzji dotyczących przyszłości Muzeum.

Rada z zadowoleniem przyjęła propozycję obecnego na posiedzeniu p. Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wsparcia procesu tworzenia strategii dla muzeów w Polsce w oparciu o najlepsze praktyki europejskie.  

Rada zaleca dyrektorowi, aby w procesie budowy strategii Muzeum zostały rozważone opinie i uwagi kluczowych pracowników merytorycznych Muzeum.

 Rada oczekuje, że powyższy proces zostanie zakończony do końca października br.

prof. Jack Lohman
Przewodniczący Rady Powierniczej MNWpowrót