Konferencja "Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń" (17-18.09)

09-09-2015

„Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń”- ogólnopolska konferencja organizowana przez MKiDN, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Centrum Edukacji Artystycznej - odbędzie się w Warszawie.

Wydarzenie to na stałe zagościło w kalendarzu środowiska szkolnictwa artystycznego. Kadra zarządzająca a przede wszystkim nauczyciele szkół artystycznych podczas tego spotkania, będą mogli zdobyć nową wiedzę, dzielić się doświadczeniami i odnaleźć inspirację do dalszych działań.

Tematyka tegorocznej Konferencji to kreatywność, która stanie w centrum rozważań problemowych i będzie punktem wyjścia do przedstawienia oryginalnych rozwiązań w nowoczesnej szkole artystycznej.

Pierwszy dzień Konferencji pozwoli nie tylko na zbadanie zjawiska „kreatywności” ale i na poznanie przykładów kreatywnych działań obecnych w naszych szkołach poprzez ukazanie możliwości pracy nowoczesnego nauczyciela, analizę relacji „Mistrz i uczeń”. Ważnym elementem będzie również omówienie raportu o stanie szkolnictwa plastycznego.

Drugi dzień Konferencji umożliwi szczegółową pracę w gronie pedagogów szkół muzycznych,  plastycznych i baletowych. Zaproszeni goście przedstawią doświadczenia kreatywnej pracy z młodzieżą i zainspirują do dyskusji nad nowoczesną edukacją artystyczną.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych www.censa.pl.powrót