Konferencja „Stan internetyzacji bibliotek”

17-05-2010

Rozwój projektu dotyczącego internetyzacji bibliotek publicznych, był głównym tematem konferencji prasowej 17 maja, w której uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.


W konferencji wzięli również udział pozostali sygnatariusze porozumienia z 6 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia programu informatyzacji polskich bibliotek publicznych: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński oraz Grzegorz Gauden- Dyrektor  Instytutu Książki.

Porozumienie jest wynikiem działań na rzecz internetyzacji bibliotek, prowadzonych przez MKiDN i Instytut Książki - wykonawcę wieloletniego programu Biblioteka+ oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującą pięcioletni Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Porozumienie wpisuje się również w długofalowe działania MSWiA - przewidziane w „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013” oraz działania Grupy TP na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego.powrót