Konferencja z okazji rocznicy wpisania warszawskiej Starówki na Listę Unesco.

22-09-2010

Z okazji 30 Rocznicy wpisania Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja w dniach 22- 24 września „ Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności . Historia i konserwatorstwo”. W konferencji. której organizatorem jest miasto stołeczne Warszawa oraz Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków weźmie udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane tendencje kolorystyczne w architekturze w poszczególnych epokach historycznych. Konserwatorzy z poszczególnych krajów w tym z Polski, Niemiec, Austrii i Ukrainy wygłoszą referaty dotyczące metodyki badań konserwatorskich, przedstawią prezentacje podsumowujące wyniki ich badań. Konferencji towarzyszyć będą dwie wystawy. Wystawa „ Bruno Taut, Mistrz Kolorowej Architektury Berlina oraz Modernistyczne Osiedla Mieszkaniowe wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” zostanie zaprezentowana w Gmachu Teatru Wielkiego Warszawie w dniu 22 września br. Druga wystawa prezentująca unikalne rysunki fotografii i inwentaryzacje zniszczeń po 1945 roku „Archiwa Pamięci, Stare Miasto w Warszawie w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej” będzie wyeksponowana na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajduje się pod adresem www.kolorystyka- konferencja.pl

Współorganizatorami uroczystości jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków , Urząd Miasta Berlina oraz Zamek Królewski w Warszawie.

Honorowy patronat nad konferencją objął Generalny Konserwator Zabytków oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz –Waltz i Polski Komitet do spraw UNESCO.powrót