Konkurs Heritage Plus

03-03-2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Konkurs Heritage Plus jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie oraz Komisję Europejską, a jego łączny budżet wynosi 9 mln EUR.

Ogłoszenie dotyczy składania wniosków wstępnych (pre-proposals) w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym, w szczególności materialnym, ale z uwzględnieniem powiązanych  aspektów dziedzictwa niematerialnego i cyfrowego.

Nabór wniosków wstępnych trwa od 3 marca 2014  do 28 kwietnia 2014.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod adresem:

http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-pluspowrót