Konkurs na architektoniczno – krajobrazową koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze

18-01-2013

Rozpoczęcie międzynarodowego konkursu na opracowanie nowej, ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze ogłosił Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski wspólnie z prof. Władysławem Bartoszewskim. Ogłoszenie nastąpiło 18. stycznia br.

Fot.Danuta MatlochWiceminister Piotr Żuchowski oraz prof. Władysław Bartoszewski. Konkurs na architektoniczno – krajobrazową koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta MatlochWiceminister Piotr Żuchowski oraz prof. Władysław Bartoszewski. Konkurs na architektoniczno – krajobrazową koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta MatlochWiceminister Piotr Żuchowski oraz prof. Władysław Bartoszewski. Konkurs na architektoniczno – krajobrazową koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze Fot.Danuta Matloch

Ogłoszenie zostało dokonane w obecności przedstawicieli państw, których obywatele ginęli w Sobiborze. Byli wśród nich: Ambasador Republiki Austrii dr Herbert Krauss, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rüdiger Freiherr von Frtisch oraz Ambasadora Federacji Rosyjskiej Alexander Aleksiejew.

Dotychczasowi partnerzy projektu, uczestniczący zarówno w pracach merytorycznych, jak i w kosztach finansowania, to: Państwo Izrael, Królestwo Niderlandów i Republika Słowacji.

Obóz zagłady w Sobiborze powstał na przełomie kwietnia i maja 1942 r., jako drugi, po Bełżcu, ośrodek eksterminacji Żydów w ramach „Akcji Reinhardt”. Przyjmuje się, że zostało tam zamordowanych od  170 tys. do 250 tys. Żydów. Wśród ofiar znalazły się też niewielkie grupy Romów. Ponad połowę ofiar stanowili Żydzi polscy.

Od 2012 r. teren po byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze znajduje się pod opieką Państwowego Muzeum na Majdanku, które ma tam swój oddział – Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Państwowe Muzeum na Majdanku jest organizatorem ogłoszonego przez Ministra Piotra Żuchowskiego konkursu, a realizatorem - w imieniu Muzeum – Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Fundacja jest też operatorem środków przekazywanych na cel utworzenia w Sobiborze nowego muzeum-miejsca pamięci  przez zagranicznych partnerów projektu. Operatorem polskiego wkładu finansowego jest, zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami, Państwowe Muzeum na Majdanku, któremu środki na ten cel przekazuje w formie dotacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona projektu

Ogłoszenie o konkursie

Informacje o konkursie na stronach Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednaniepowrót