Konkurs na Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

02-07-2010

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z późn.zm.[1]) powołana została Komisja do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Andrzej Wajda,
 2. Bartek Konopka,
 3. Maciej Strzembosz,
 4. Joanna Ostaszewska,
 5. Piotr Walter,
 6. Sławomir Salamon,
 7. Tomasz Jagiełło,
 8. Janusz Majewski,
 9. Janusz Głowacki,
 10. Marcel Łoziński,
 11. Krystyna Janda

Obsługę Komisji zapewnia Departament Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.powrót