Konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji

12-06-2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na kuratorski projekt wystawy do realizacji w Pawilonie Polskim, prezentowanej w ramach 14. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji.

Projekt będzie prezentowany pod ogólną nazwą „Fundamentals” i powinien zawierać koncepcję wystawy, pełny scenariusz wystawy wraz z wizualizacją, streszczenie scenariusza wystawy oraz kosztorys produkcji wystawy. Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać:

- wykształcenie wyższe;

- dobrą znajomość zagadnień współczesnej architektury, doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw;

- dobrą znajomość języka angielskiego.

Projekt należy nadesłać bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

- powtórzenie godła

- imię i nazwisko kuratora

- adres i telefon kuratora

- CV kuratora

- podpisane oświadczenie, że projekt kuratorski jest dziełem kuratora i prawa autorskie należą do niego

Koncepcja wystawy oraz streszczenie scenariusza zostaną upublicznione po ogłoszeniu wyników konkursu. Udostępnienie pełnego scenariusza wystawy wraz z wizualizacją projektu nastąpią za pisemną zgodą kuratora. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie projektu do dnia 15.09.2013 roku (decyduje data stempla pocztowego, z tym że graniczną datą nadejścia projektów do rozpatrzenia jest termin posiedzenia Jury konkursu w dn. 01.10.2013 roku) na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

pl. Małachowskiego 3

00-916 Warszawa

z dopiskiem „Biennale Architektury 2014”

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w regulaminie konkursu, który dostępny jest w sekretariacie Zachęty oraz na stronach internetowych:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl

- Zachęty ­– Narodowej Galerii Sztuki www.zacheta.art.pl

Dodatkowe informacje: Joanna Waśko, j(dot)wasko@zacheta(dot)art(dot)pl

Regulamin konkursu

Oświadczenie kuratora Biennale

 



powrót