Pierwszy etap konkursu na logo Instytutu Solidarności i Męstwa rozstrzygnięty

23-02-2018

Do drugiego etapu konkursu na logo Instytutu Solidarności i Męstwa zakwalifikowało się 5 uczestników. Czas na przygotowanie projektów logo tej instytucji jest do 4 marca br. Konkurs został ogłoszony na początku lutego. Jego zwycięzca otrzyma 20 tys. zł.

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu

2 lutego 2018 r. Instytut Solidarności i Męstwa ogłosił ogólnopolski, otwarty i dwuetapowy konkurs na przygotowanie logo tej instytucji. Spośród 59 otrzymanych portfolio Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pełnomocnika ds. Organizacji Instytutu wybrała pięciu kandydatów do drugiego etapu konkursu:

•   Susana Wesołek

•   Wojciech Sobolewski

•   Jarosław Polkowski

•   Aleksander Bąk

•   Marta Rowińska Beton

Konkurs na logo Instytutu Solidarności i Męstwa

Logo Instytutu Solidarności i Męstwa będzie wykorzystywane na stronie internetowej, wszelkich materiałach instytutu, banerach, wystawach oraz publikacjach.

W konkursie mogą uczestniczyć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym graficy, projektanci, artyści plastycy, absolwenci i pracownicy naukowi wyższych uczelni artystycznych, niezwiązani z Instytutem Solidarności i Męstwa.

Zgłoszenia do konkursu, czyli portfolio podmiotów biorących udział w konkursie należało przesyłać do 11 lutego 2018 roku. Przesłane projekty oceniła Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Instytutu Solidarności i Męstwa oraz niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę 20 000 zł. i zaproszenie do złożenia zwycięskiego projektu logo w celu przygotowania pełnego  systemu identyfikacji wizualnej Instytutu.

Instytut Solidarności i Męstwa

Instytut Solidarności i Męstwa (ISiM) powstał 9 listopada 2017 roku. Zadaniem Instytutu jest  m.in. prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie wiedzy o osobach zasłużonych dla ratowania polskich obywateli m.in. podczas II wojny światowej oraz przedstawiania ich do wyróżnienia Medalem „Virtus et Fraternitas”.

Do pobrania:

Regulamin konkursu na logo Instytutu Solidarności i Męstwa

Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu na logo Instytutu Solidarności i Męstwa

Załącznik nr 2 do Regulamin konkursu na logo Instytutu Solidarności i Męstwa

 powrót