Konkurs na projekty towarzyszące obchodom XX-lecia Grupy Wyszehradzkiej

12-08-2010

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs dla projektów, które będą towarzyszyć uroczystym obchodom 20-lecia powołania Grupy Wyszehradzkiej. Uroczystości odbędą się w lutym 2011 r. w Brukseli.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty zarówno związane z organizacją kulturalnych imprez towarzyszących obchodom („Dni Wyszehradu w Brukseli”), jak i projekty związane z realizacją dyskusji plenarnej „Dokąd zmierza Wyszehrad?”.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25.000 EUR.
Zasady naboru wniosków dostępne są na stronach internetowych Funduszu Wyszehradzkiego: visegradfund.org/ oraz visegradfund.org/wordpress/wp-content/uploads/call_brussels.pdf .

Termin składania wniosków upływa 16 września 2010.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki przed złożeniem aplikacji zaleca kontakt ze swoim biurem.powrót