Konkurs na przedmiot użytkowo-reklamowy w Roku Kolberga

17-12-2013

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na przedmiot użytkowo-reklamowy. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego rozwiązania z zakresu wzornictwa przemysłowego w postaci projektu drobnego przedmiotu użytkowo-reklamowego, nadającego się do zwielokrotnienia (wytworzenia egzemplarzy) i dystrybucji w postaci zwielokrotnionych egzemplarzy, mającego za zadanie w jednoznaczny sposób nawiązywać do życia i działalności Oskara Kolberga oraz obchodów Roku Kolberga, najpełniej interpretując ideę Roku Kolberga.

Konkurs ogłoszony został 16 grudnia 2013 roku i jest jednym z elementów przygotowań do 200. rocznicy urodzin folklorysty i etnografa, muzyka i kompozytora, badacza i dokumentalisty, wnikliwego obserwatora życia codziennego oraz autora monumentalnego i ponad 30-tomowego dzieła zatytułowanego Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

W konkursie mogą wziąć udział obywatele polscy. Konkurs jest otwarty i tajny. Regulamin przewiduje trzy nagrody finansowe: 5 tys. złotych za zajęcie I miejsca, 3 tys. zł za zajęcie II miejsca i 1 tys. zł za zajęcie III miejsca. Nagrodzona praca zostanie skierowana do realizacji jako oficjalny przedmiot użytkowo-reklamowy Roku Kolberga. Wyboru dokona 3-osobowa komisja powołana przez Instytut Muzyki i Tańca. Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2014.powrót