Konkurs na stanowisko Dyrektora NIFC – II etap

14-03-2012

14 marca 2012 roku podczas pierwszego posiedzenia Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydatów w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie następującą decyzję, że do II etapu zakwalifikowano 5 osób, które spełniały wymagania konkursowe:

  1. Kazimierz Monkiewicz,
  2. Piotr Wajrak,
  3. Artur Szklener,
  4. Aleksandra Kielan,
  5. Rafał Skąpski.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 21 marca 2012 roku.

Jednocześnie informujemy, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniono termin zakończenia postępowania konkursowego, ustalając je na 30. dzień od zakończenia pierwszego posiedzenia komisji.powrót