Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II

27-04-2017

31 marca br. został ogłoszony Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II

Nabór wniosków potrwa do 4 maja 2017 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia, które mają charakter cyklicznego świadczenia finansowego dla osób fizycznych. Przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

a.     literatura,

b.     sztuki wizualne,

c.     muzyka,

d.     taniec,

e.     teatr,

f.      film,

g.     opieka nad zabytkami,

h.     twórczość ludowa,

i.      animacja i edukacja kulturalna,

j.      zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

  1. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
  2. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na temat powyższego naboru znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 powrót