Konkurs Sybilla 2017. Muzeum Sztuki w Łodzi z nagrodą Grand Prix

21-05-2018

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala konkursu Sybilla 2017fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Statuetka konkursu Sybilla 2017fot. NIMOZ

 

– Współczesny świat - zdominowany, jeżeli chodzi o procesy komunikacyjne wymogiem czy pewnym terrorem wizualizacji – stawia muzealnikom specjalnie wysokie wymagania – powiedział minister kultury prof. Piotr Gliński, w poniedziałek 21 maja, podczas gali ogłoszenia laureatów konkursu Sybilla 2017 w Muzeum Narodowym w Warszawie. Grand Prix XXXVIII Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2017 otrzymało Muzeum Sztuki w Łodzi za cykl wystawienniczy „100 lat Awangardy w Polsce”.

Nagrodzone muzea

Wśród nagrodzonych podczas tegorocznej gali oprócz Muzeum Sztuki w Łodzi znalazły się również Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Miejskie w Żorach, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Muzeum Gdańska czy Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.

Współczesność stawia muzealnikom wysokie wymagania

– Współczesny świat jest zdominowany, jeżeli chodzi o procesy komunikacyjne – wymogiem czy dominacją, czy pewnym terrorem wizualizacji. To muzealnikom stawia specjalnie wysokie wymagania. Państwo musicie swoją pracę dostosowywać do tych wyzwań – one są związane także z pewnym ubożeniem przekazu komunikacyjnego, ze skrótem, który dominuje, z problemami, które są związane właśnie z procesami zmian technologicznych, ze zmianami kulturowymi, z globalizacją (…).  To wszystko stawia bardzo wysokie wymagania, żeby utrzymywać kontakt z publicznością – powiedział wicepremier Gliński do gości zaproszonych na tegoroczną galę.

Uznanie dla zakupu kolekcji Czartoryskich

Zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie dr Piotr Rypson podczas gali wręczenia nagród odniósł się m. in. do kwestii przejęcia przez państwo polskie i przez Muzeum Narodowe w Krakowie kolekcji Czartoryskich, które to wydarzenie nazwał „najważniejszym wydarzeniem muzealnym zeszłego roku”. Jego zdaniem środowisko muzealników "nie dość wyraźnie wypowiedziało się wobec tej kwestii, oceniając ją tak, jak muzealnicy i historycy ją powinni ocenić – z perspektywy czasu". Rypson podkreślił, że decyzja dotycząca zakupu kolekcji wymagała dużej śmiałości.  Jego zdaniem środowisko muzealników powinno za ten czyn podziękować ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu i ministerstwu.

Promocja najlepszych polskich przedsięwzięć muzealnych

W tegorocznej edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016 uczestniczyły muzea z całej Polski, o różnym statusie organizacyjnym i profilu działania. Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla to ogólnopolski, coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” jest, od czasu jego pierwszej edycji w 1980 r., traktowane jako jedna z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Pierwszą instytucją, której powierzono organizację konkursu było Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, kolejnymi: Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Od czasu powołania w 2011 r. organizatorem Sybilli stał się Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych projektów dostępna TUTAJpowrót