Konkurs "Zabytek Zadbany"

20-01-2018

 

Na zdjęciu: Zabytek Zadbany - Muzeum Pałac w Rogalinie,
 fot. Radomiła BanachZabytek Zadbany - Muzeum Pałac w Rogalinie, fot. Radomiła Banach

Na zdjęciu:Zabytek Zadbany - Pałac w Patrykozach,
 fot. Maurycy ZającZabytek Zadbany - Pałac w Patrykozach, fot. Maurycy Zając

Na zdjęciu:Zabytek Zadbany - Pałac w Kościelcu fot. Tomasz ŁuczakZabytek Zadbany - Pałac w Kościelcu fot. Tomasz Łuczak

 

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do końca stycznia br.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017; kategoria specjalna właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)

c) Adaptacja obiektów zabytkowych

d) Architektura i budownictwo drewniane

e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie: TUTAJpowrót