Konkurs Ministra Kultury

28-01-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają konkurs na projekt wystawy w polskim pawilonie na 12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2010 roku temat ogólny Wystawy „People meet in architecture”

Projekt kuratorski powinien zawierać scenariusz wystawy dotyczącej architektury, dostosowany do przestrzeni i warunków Pawilonu Polonia w Wenecji, wraz z propozycją uczestniczących artystów, oraz projekt kosztorysu

Od kuratora projektu oczekuje się:

Projekt należy nadesłać bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie projektu do dnia 28.02.2010 roku (decyduje data stempla pocztowego, z tym że graniczną datą przyjmowania wniosków do rozpatrzenia jest termin posiedzenia Jury konkursu) na adres:

Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

z dopiskiem „12. Biennale Architektury w Wenecji”Regulamin konkursu dostępny jest w sekretariacie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, oraz na stronach internetowych:

powrót